طراحی سوله

طراحی یک سوله ...

ادامه مطلب

ساخت و مونتاژ قطعات

ساخت و مونتاژ بصورت مختصر در شرکت پارس چکش

ادامه مطلب

ساخت سوله در شیراز

در سوله ها قاب های اصلی با استرات ها که اکثرا از قوطی و در موارد خاص IPE استفاده میشود به یکدیگر متصل میشوند...

ادامه مطلب

سازه های فلزی

در صنعت فلز وسازه های فلزی موثرترین نیروها بصورت فشاری و کششی وبرشی تحت تاثیر قرار میگیرند.

ادامه مطلب

سوله ها,سازه های سبک

سوله ها,سازه های سبک حساب میشوند...

ادامه مطلب

دسته بندی محصولات

برخی از محصولات

جرثقیل سقفی

جرثقیل سقفی

ساخت سوله

سوله پارس چکش

ساخت پارس چکش

سوله در حال نصب

مراحل ساخت سوله

ساخت سوله

ساخت پارس چکش

سوله در حال ساخت

ساخت پارس چکش

نصب سوله

سازه های فلزی

سازه های فلزی ساخت پارس چکش

ساخت پارس چکش

ساخت و نصب سوله

ساخت پارس چکش

سوله در حال نصب

سوله در حال ساخت

سوله در حال نصب

نصب سوله

ساخت و نصب سوله

ساخت و نصب سوله

ساخت و نصب سوله

ساخت پارس چکش

ساخت و نصب سوله

ساخت پارس چکش

ساخت و نصب سوله

سوله و سازه های فلزی

سوله ها سازه های فلزی هستند که ....

سوله در حال نصب

طراحی و ساخت قطعات فلزی در شرکت پارس چکش...

سوله

ساخت و اجرای سازه های فلزی

اجرای سوله

ساخت و اجرای سوله

نصب و اجرای سوله

ساخت و اجرای سازه های فلزی

سوله ها,سازه های سبک

سوله ها,سازه های سبک حساب میشوند...

سازه های فلزی

در صنعت فلز وسازه های فلزی موثرترین نیرو...

ساخت سوله در شیراز

در سوله ها قاب های اصلی با استرات ها که ...

ساخت و مونتاژ قطعات

ساخت و مونتاژ بصورت مختصر در شرکت پارس چ...

طراحی سوله

طراحی یک سوله ...