خرپا

سازه خرپا سازه هایی هستند ک هندسه انها مثلثاتی است و...

خرپا

 سازه خرپا سازه هایی هستند ک هندسه انها مثلثاتی است و نیروهای وارده را به صورت کششی و فشاری در عضو های قطری و قائم انتقال میدهد.
سازه خرپا سازه هایی سبک در عین حال مقاوم میباشد .


سازه خرپا در دو نوع معین و نامعین میباشند ک درصورتی ک تعداد معادلات نیرویی از تعداد معادلات مجهول بیشتر باشد به مرور تغییر شکل میدهد و قابلیت تحمل بارگذاری را ندارد ک به این حالت مکانیزم گفته میشود .
در محاسبه و تحلیل خرپا از دو روش مفاصل و برش مقاطع استفاده میشود.
سازه های خرپا سازه های صفحه ای هستن ک تمام عضو های آنها در یک صفحه ب صورت قطری و قائم و تیراصلی نیروها را به تکیه گاه ها انتقال میدهند ک در پل سازی و سازه های هوا فضا و سازه های صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد .اکثر عضوهای قطری سازه های خرپایی به صورت پیچ و مهره میباشد و در موارد خاص عضوهای قطری جوشی اجرا میشوند .
خرپاها به سه دسته تقسیم میشوند : 1. خرپا ساده 2. خرپا مرکب 3. خرپا پیچیده و مبهم .
اعضای خرپا به وسیله ی جوش ، پیچ و مهره و پرچ به یکدیگر متصل میشوند و بر اساس نیازهای پروژه اتصالات داخلی خرپا (مفاصل) میتواند به شکل سفت و سخت ، نیمه سفت و سخت و یا لولا طراحی شود .

در نتیجه خرپاها سازه های مفصلی هستن ک بسیار مقاوم و در جهت نیروهای کششی و فشاری انتقال نیرو میدهند و در انواع مختلف سازه ها مورد استفاده قرار میگیرد مخصوصا سازه های سبک .

برخی از محصولات

جرثقیل سقفی شیراز

جرثقیل سقفی

سوله سازی شیراز

سوله پارس چکش

اجرای سوله شیراز

سوله در حال نصب

مراحل ساخت سوله

ساخت سوله

اجرای سوله شیراز

سوله در حال ساخت

سازه های فلزی شیراز

سازه های فلزی ساخت پارس چکش

سوله سبک شیراز

ساخت و نصب سوله

ساخت سوله شیراز

سوله در حال نصب

اجرای سوله شیراز

سوله در حال نصب

نصب سوله

ساخت و نصب سوله

ساخت و نصب سوله

ساخت و نصب سوله

سوله سازی شیراز

ساخت و نصب سوله

ساخت سوله شیراز

ساخت و نصب سوله

سوله و سازه های فلزی

سوله ها سازه های فلزی هستند که ....

نصب اجرای سوله

طراحی و ساخت قطعات فلزی در شرکت پارس چکش...

سوله سبک شیراز

ساخت و اجرای سازه های فلزی

اجرای سوله

ساخت و اجرای سوله

سوله سازی شیراز

ساخت و اجرای سازه های فلزی

سوله ,سازه های سبک

سوله ها,سازه های سبک حساب میشوند...

سازه های فلزی

در صنعت فلز وسازه های فلزی موثرترین نیرو...

ساخت سوله شیراز

در سوله ها قاب های اصلی با استرات ها که ...

ساخت و مونتاژ قطعات

ساخت و مونتاژ بصورت مختصر در شرکت پارس چ...

طراحی سوله شیراز

طراحی یک سوله ...

انواع سوله شرکت پارس چکش

چند نوع سوله می توان اجرا نمود که شامل م...

مشخصات ظاهری سوله

مشخصات ظاهری سوله چیست؟

ساخت سوله شیراز

مراحل ساخت سوله در شرکت پارس چکش

پوشش سقف و بدنه سوله

پوشش سقف و بدنه سوله

فروش سوله شیراز

عوامل موثر در قیمت سوله

جوشکاری با قوس الکتریکی

یکی از متداول ترین روشهای اتصال قطعات فل...

انتخاب صحیح الکترود برای کار

انتخاب صحیح الکترود برای جوشکاری

فلز و کاربرد فلز در سازه ها

پیشینه فلز و کاربرد فلز در سازه ها

ساخت سوله‌های جدید با دستگاه

ساخت سوله‌های جدید با دستگاه های UBM,KSP...

ساختار ومقاومت پیچ و مهره ها

ساختار و متریال و مقاومت پیچ و مهره ها

ساخت سوله شیراز

به‌دلیل فراوانی در ساخت و نیاز به سوله‌ه...

سوله سازی شیراز

رنگ آستری الکیدی زینک فسفات به عنوان رنگ...

ساخت سوله شیراز

فونداسیون سوله

پوشش سوله شیراز

پوشش سوله

خرپا

سازه خرپا سازه هایی هستند ک هندسه انها م...