ساخت سوله شیراز

در سوله ها قاب های اصلی با استرات ها که اکثرا از قوطی و در موارد خاص IPE استفاده میشود به یکدیگر متصل میشوند...

در سوله ها قاب های اصلی با استرات ها که اکثرا از قوطی و در موارد خاص IPE استفاده میشود به یکدیگر متصل میشوند
و در دهانه های سوله ها بدلیل فاصله بین دهانه و کنترل سطح بادگیر ستون های اصلی از وال پست استفاده میشود تا در جهت دیوار چینی و اجرای نعل درگاه نیز مورد استفاده‌ قرار گیرد.
سینه بند ها نیز در جهت جلوگیری از کمانش بال رفتر ها در محل هایی ک در فشار قرار دارند مورد استفاده میگردد ک در بیشتر مواقع از نبشی استفاده میشود و بصورت یک در میان از پایه به پرلین ها متصل میشوند.
مهار بند ها یا به اصطلاح بادبند ها نیز در جهت کنترل باد در سوله ها استفاده میگردد.
میل مهار های بین پرلین ها بدلیل جلو گیری از پیچش و کمانش پیچشی جانبی پرلین ها در حول محور ضعیفشان ،میل مهار ها که به سگراد نیز معروفند به پرلین ها پیچ میشوند.
پرلین ها نیز در جهت پوشش و تحمل بار های وارد مرده و زنده و برف و...روی رفتر ها اجرا میشوند و پوشش نیز به پرلین ها پیچ میگردد.
فاصله بین قاب ها بدلیل کمتر شدن پرت مصالح ضریبی از ۳ میباشد که بیشتر مواقع ۶ متر میباشد.فاصله بین پایه ها نیز دیوار چینی میگردد.

برخی از محصولات

جرثقیل سقفی شیراز

جرثقیل سقفی

سوله سازی شیراز

سوله پارس چکش

اجرای سوله شیراز

سوله در حال نصب

مراحل ساخت سوله

ساخت سوله

اجرای سوله شیراز

سوله در حال ساخت

سازه های فلزی شیراز

سازه های فلزی ساخت پارس چکش

سوله سبک شیراز

ساخت و نصب سوله

ساخت سوله شیراز

سوله در حال نصب

اجرای سوله شیراز

سوله در حال نصب

نصب سوله

ساخت و نصب سوله

ساخت و نصب سوله

ساخت و نصب سوله

سوله سازی شیراز

ساخت و نصب سوله

ساخت سوله شیراز

ساخت و نصب سوله

سوله و سازه های فلزی

سوله ها سازه های فلزی هستند که ....

نصب اجرای سوله

طراحی و ساخت قطعات فلزی در شرکت پارس چکش...

سوله سبک شیراز

ساخت و اجرای سازه های فلزی

اجرای سوله

ساخت و اجرای سوله

سوله سازی شیراز

ساخت و اجرای سازه های فلزی

سوله ,سازه های سبک

سوله ها,سازه های سبک حساب میشوند...

سازه های فلزی

در صنعت فلز وسازه های فلزی موثرترین نیرو...

ساخت سوله شیراز

در سوله ها قاب های اصلی با استرات ها که ...

ساخت و مونتاژ قطعات

ساخت و مونتاژ بصورت مختصر در شرکت پارس چ...

طراحی سوله شیراز

طراحی یک سوله ...

انواع سوله شرکت پارس چکش

چند نوع سوله می توان اجرا نمود که شامل م...

مشخصات ظاهری سوله

مشخصات ظاهری سوله چیست؟

ساخت سوله شیراز

مراحل ساخت سوله در شرکت پارس چکش

پوشش سقف و بدنه سوله

پوشش سقف و بدنه سوله

فروش سوله شیراز

عوامل موثر در قیمت سوله

جوشکاری با قوس الکتریکی

یکی از متداول ترین روشهای اتصال قطعات فل...

انتخاب صحیح الکترود برای کار

انتخاب صحیح الکترود برای جوشکاری

فلز و کاربرد فلز در سازه ها

پیشینه فلز و کاربرد فلز در سازه ها

ساخت سوله‌های جدید با دستگاه

ساخت سوله‌های جدید با دستگاه های UBM,KSP...

ساختار ومقاومت پیچ و مهره ها

ساختار و متریال و مقاومت پیچ و مهره ها

ساخت سوله شیراز

به‌دلیل فراوانی در ساخت و نیاز به سوله‌ه...

سوله سازی شیراز

رنگ آستری الکیدی زینک فسفات به عنوان رنگ...

ساخت سوله شیراز

فونداسیون سوله

پوشش سوله شیراز

پوشش سوله

خرپا

سازه خرپا سازه هایی هستند ک هندسه انها م...