ساخت سوله در شیراز

در سوله ها قاب های اصلی با استرات ها که اکثرا از قوطی و در موارد خاص IPE استفاده میشود به یکدیگر متصل میشوند...

در سوله ها قاب های اصلی با استرات ها که اکثرا از قوطی و در موارد خاص IPE استفاده میشود به یکدیگر متصل میشوند
و در دهانه های سوله ها بدلیل فاصله بین دهانه و کنترل سطح بادگیر ستون های اصلی از وال پست استفاده میشود تا در جهت دیوار چینی و اجرای نعل درگاه نیز مورد استفاده‌ قرار گیرد.
سینه بند ها نیز در جهت جلوگیری از کمانش بال رفتر ها در محل هایی ک در فشار قرار دارند مورد استفاده میگردد ک در بیشتر مواقع از نبشی استفاده میشود و بصورت یک در میان از پایه به پرلین ها متصل میشوند.
مهار بند ها یا به اصطلاح بادبند ها نیز در جهت کنترل باد در سوله ها استفاده میگردد.
میل مهار های بین پرلین ها بدلیل جلو گیری از پیچش و کمانش پیچشی جانبی پرلین ها در حول محور ضعیفشان ،میل مهار ها که به سگراد نیز معروفند به پرلین ها پیچ میشوند.
پرلین ها نیز در جهت پوشش و تحمل بار های وارد مرده و زنده و برف و...روی رفتر ها اجرا میشوند و پوشش نیز به پرلین ها پیچ میگردد.
فاصله بین قاب ها بدلیل کمتر شدن پرت مصالح ضریبی از ۳ میباشد که بیشتر مواقع ۶ متر میباشد.فاصله بین پایه ها نیز دیوار چینی میگردد.

دسته بندی محصولات

برخی از محصولات

جرثقیل سقفی

جرثقیل سقفی

ساخت سوله

سوله پارس چکش

ساخت پارس چکش

سوله در حال نصب

مراحل ساخت سوله

ساخت سوله

ساخت پارس چکش

سوله در حال ساخت

ساخت پارس چکش

نصب سوله

سازه های فلزی

سازه های فلزی ساخت پارس چکش

ساخت پارس چکش

ساخت و نصب سوله

ساخت پارس چکش

سوله در حال نصب

سوله در حال ساخت

سوله در حال نصب

نصب سوله

ساخت و نصب سوله

ساخت و نصب سوله

ساخت و نصب سوله

ساخت پارس چکش

ساخت و نصب سوله

ساخت پارس چکش

ساخت و نصب سوله

سوله و سازه های فلزی

سوله ها سازه های فلزی هستند که ....

سوله در حال نصب

طراحی و ساخت قطعات فلزی در شرکت پارس چکش...

سوله

ساخت و اجرای سازه های فلزی

اجرای سوله

ساخت و اجرای سوله

نصب و اجرای سوله

ساخت و اجرای سازه های فلزی

سوله ها,سازه های سبک

سوله ها,سازه های سبک حساب میشوند...

سازه های فلزی

در صنعت فلز وسازه های فلزی موثرترین نیرو...

ساخت سوله در شیراز

در سوله ها قاب های اصلی با استرات ها که ...

ساخت و مونتاژ قطعات

ساخت و مونتاژ بصورت مختصر در شرکت پارس چ...

طراحی سوله

طراحی یک سوله ...