سازه های فلزی

در صنعت فلز وسازه های فلزی موثرترین نیروها بصورت فشاری و کششی وبرشی تحت تاثیر قرار میگیرند.

در صنعت فلز وسازه های فلزی موثرترین نیروها بصورت فشاری و کششی وبرشی تحت تاثیر قرار میگیرند.سوله ها نیز به دلیل اثر بار های وارده باید بارگذاری به نحوی اجرا گردد که تحت اثر نیرو ها ،قطعات بصورت منظم و با مقاومت مناسب در برابر بارها و نیرو ها عکس العمل مناسب داشته باشند.
سوله سازی مبحثی مجزا نسبت به سازه های استراکچر میباشد .دلیل اصلی تفاوت نوع کاربری و وزن سازه و شکل مقاطع قطعات فلزی است که در سوله ها قطعات بصورت قرینه و در پایین ترین قسمت پایه ها قطعات باریک تر و در قسمت مرتفع پایه قطعه ها قطور تر میشوند.درصورتی که در استراکچر ها قطعات و پایه ها با مقاطع بزرگتر در پایین ترین قسمت ستون ها اجرا و در ارتفاع بیشتر بر حسب فشار ها و نیرو های وارده میتوان مقاطع را کوچکتر کرد. در استراکچر قطعات اصلی سازه ها با نام ستون و تیر شناخته میشوند ولی در سوله ها قطعات اصلی با نام های پایه(ستون) و تاج (رَفْتِر) نامگذاری میشوند.
در ساخت و مونتاژ سازه های فلزی مهمترین فعالیت پس از تایید اهن و فلز مرغوب جوشکاری مناسب میباشد،زیرا اکثر مقاطع بصورت تیر ورق میباشند که توسط جوشکاری با هم ادغام میشوند.جوشکاری باید به نحوی باشد که نسبت به ورق ها در برابر نیرو ها  مقاومت مناسبی نشان دهند که هر چه ضخامت ورق ها بیشتر باشد بعد جوشکاری بیشتر میشود جوش قطعات باید بصورت یکنواخت و آب بند شده اجرا شود.در شرکت پارس چکش جوش کاری های اصلی با دستگاه CO2 اجرا می‌شود چون دقت بالا و یکنواختی و سرعت و مقاومت بیشتری به دلیل گاز کربن  دارد .

دسته بندی محصولات

برخی از محصولات

جرثقیل سقفی

جرثقیل سقفی

ساخت سوله

سوله پارس چکش

ساخت پارس چکش

سوله در حال نصب

مراحل ساخت سوله

ساخت سوله

ساخت پارس چکش

سوله در حال ساخت

ساخت پارس چکش

نصب سوله

سازه های فلزی

سازه های فلزی ساخت پارس چکش

ساخت پارس چکش

ساخت و نصب سوله

ساخت پارس چکش

سوله در حال نصب

سوله در حال ساخت

سوله در حال نصب

نصب سوله

ساخت و نصب سوله

ساخت و نصب سوله

ساخت و نصب سوله

ساخت پارس چکش

ساخت و نصب سوله

ساخت پارس چکش

ساخت و نصب سوله

سوله و سازه های فلزی

سوله ها سازه های فلزی هستند که ....

سوله در حال نصب

طراحی و ساخت قطعات فلزی در شرکت پارس چکش...

سوله

ساخت و اجرای سازه های فلزی

اجرای سوله

ساخت و اجرای سوله

نصب و اجرای سوله

ساخت و اجرای سازه های فلزی

سوله ها,سازه های سبک

سوله ها,سازه های سبک حساب میشوند...

سازه های فلزی

در صنعت فلز وسازه های فلزی موثرترین نیرو...

ساخت سوله در شیراز

در سوله ها قاب های اصلی با استرات ها که ...

ساخت و مونتاژ قطعات

ساخت و مونتاژ بصورت مختصر در شرکت پارس چ...

طراحی سوله

طراحی یک سوله ...