سازه های فلزی

در صنعت فلز وسازه های فلزی موثرترین نیروها بصورت فشاری و کششی وبرشی تحت تاثیر قرار میگیرند.

در صنعت فلز وسازه های فلزی موثرترین نیروها بصورت فشاری و کششی وبرشی تحت تاثیر قرار میگیرند.سوله ها نیز به دلیل اثر بار های وارده باید بارگذاری به نحوی اجرا گردد که تحت اثر نیرو ها ،قطعات بصورت منظم و با مقاومت مناسب در برابر بارها و نیرو ها عکس العمل مناسب داشته باشند.
سوله سازی مبحثی مجزا نسبت به سازه های استراکچر میباشد .دلیل اصلی تفاوت نوع کاربری و وزن سازه و شکل مقاطع قطعات فلزی است که در سوله ها قطعات بصورت قرینه و در پایین ترین قسمت پایه ها قطعات باریک تر و در قسمت مرتفع پایه قطعه ها قطور تر میشوند.درصورتی که در استراکچر ها قطعات و پایه ها با مقاطع بزرگتر در پایین ترین قسمت ستون ها اجرا و در ارتفاع بیشتر بر حسب فشار ها و نیرو های وارده میتوان مقاطع را کوچکتر کرد. در استراکچر قطعات اصلی سازه ها با نام ستون و تیر شناخته میشوند ولی در سوله ها قطعات اصلی با نام های پایه(ستون) و تاج (رَفْتِر) نامگذاری میشوند.
در ساخت و مونتاژ سازه های فلزی مهمترین فعالیت پس از تایید اهن و فلز مرغوب جوشکاری مناسب میباشد،زیرا اکثر مقاطع بصورت تیر ورق میباشند که توسط جوشکاری با هم ادغام میشوند.جوشکاری باید به نحوی باشد که نسبت به ورق ها در برابر نیرو ها  مقاومت مناسبی نشان دهند که هر چه ضخامت ورق ها بیشتر باشد بعد جوشکاری بیشتر میشود جوش قطعات باید بصورت یکنواخت و آب بند شده اجرا شود.در شرکت پارس چکش جوش کاری های اصلی با دستگاه CO2 اجرا می‌شود چون دقت بالا و یکنواختی و سرعت و مقاومت بیشتری به دلیل گاز کربن  دارد .

برخی از محصولات

جرثقیل سقفی شیراز

جرثقیل سقفی

سوله سازی شیراز

سوله پارس چکش

اجرای سوله شیراز

سوله در حال نصب

مراحل ساخت سوله

ساخت سوله

اجرای سوله شیراز

سوله در حال ساخت

سازه های فلزی شیراز

سازه های فلزی ساخت پارس چکش

سوله سبک شیراز

ساخت و نصب سوله

ساخت سوله شیراز

سوله در حال نصب

اجرای سوله شیراز

سوله در حال نصب

نصب سوله

ساخت و نصب سوله

ساخت و نصب سوله

ساخت و نصب سوله

سوله سازی شیراز

ساخت و نصب سوله

ساخت سوله شیراز

ساخت و نصب سوله

سوله و سازه های فلزی

سوله ها سازه های فلزی هستند که ....

نصب اجرای سوله

طراحی و ساخت قطعات فلزی در شرکت پارس چکش...

سوله سبک شیراز

ساخت و اجرای سازه های فلزی

اجرای سوله

ساخت و اجرای سوله

سوله سازی شیراز

ساخت و اجرای سازه های فلزی

سوله ,سازه های سبک

سوله ها,سازه های سبک حساب میشوند...

سازه های فلزی

در صنعت فلز وسازه های فلزی موثرترین نیرو...

ساخت سوله شیراز

در سوله ها قاب های اصلی با استرات ها که ...

ساخت و مونتاژ قطعات

ساخت و مونتاژ بصورت مختصر در شرکت پارس چ...

طراحی سوله شیراز

طراحی یک سوله ...

انواع سوله شرکت پارس چکش

چند نوع سوله می توان اجرا نمود که شامل م...

مشخصات ظاهری سوله

مشخصات ظاهری سوله چیست؟

ساخت سوله شیراز

مراحل ساخت سوله در شرکت پارس چکش

پوشش سقف و بدنه سوله

پوشش سقف و بدنه سوله

فروش سوله شیراز

عوامل موثر در قیمت سوله

جوشکاری با قوس الکتریکی

یکی از متداول ترین روشهای اتصال قطعات فل...

انتخاب صحیح الکترود برای کار

انتخاب صحیح الکترود برای جوشکاری

فلز و کاربرد فلز در سازه ها

پیشینه فلز و کاربرد فلز در سازه ها

ساخت سوله‌های جدید با دستگاه

ساخت سوله‌های جدید با دستگاه های UBM,KSP...

ساختار ومقاومت پیچ و مهره ها

ساختار و متریال و مقاومت پیچ و مهره ها

ساخت سوله شیراز

به‌دلیل فراوانی در ساخت و نیاز به سوله‌ه...

سوله سازی شیراز

رنگ آستری الکیدی زینک فسفات به عنوان رنگ...

ساخت سوله شیراز

فونداسیون سوله

پوشش سوله شیراز

پوشش سوله

خرپا

سازه خرپا سازه هایی هستند ک هندسه انها م...