سوله ,سازه های سبک

سوله ها,سازه های سبک حساب میشوند...

سوله ها,سازه های سبک

سوله ها سازه های سبک حساب میشوند ک بصورت پیش ساخته در کارگاه بصورت کامل مونتاژ میشوند مونتاژ سوله ها در کارگاه ب این صورت میباشد که طی ۵ مرحله ب اتمام میرسد
اول از برش اهن خام با اندازه های مشخص شده در نقشه اجرایی میباشد
دومین مرحله مونتاژ اولیه میباشد که جان به بال های پایه (ستون) وتاج (رفتر-rafter-) بصورت تکخال جوش می‌شوند.
سومین مرحله ک مهمترین مرحله نیز میباشد مونتاژ ثانویه و تکمیل شده قطعات میباشد که فلنچ و استیفنر ها و محل میان قاب ها مشخص و جایگذاری میشوند
چهارمین مرحله جوشکاری کامل طبق مشخصات نقشه میباشد که یا بصورت پیوسته و یا منقطع با جوش Co2 جوشکاری میشوند
و در مرحله اخر پس از جوشکاری قطعات بصورت کامل تمیزکاری شده و در چند لایه رنگ میشنود.
فلنچ ها طبق مشخصات پیچ های مورد نظر در جهت اتصالات فلنچی که تیر به ستون یا پایه با تاج و تاج به تاج میباشند نهایتا تا ۲ میلی متر بزرگتر از قطر پیچ مورد استفاده طبق مقرارت ملی سوراخ میشوند.
قطعات میان قاب ها بیشتر بصورت باکس میباشند که پایه ها تاج هارا در طول سوله به هم متصل میکنند.
جهت پوشش سوله ها نیز از پروفیل های Z با ضخامت ۲.۵ تا ۳ میل استفاده میشود که ورق پوشش با پیچ ها مناسب به پروفیل ها پیچ میشوند فاصله بین پروفیل های Z نیز بر اساس بار های وارده تعیین میشود.

برخی از محصولات

جرثقیل سقفی شیراز

جرثقیل سقفی

سوله سازی شیراز

سوله پارس چکش

اجرای سوله شیراز

سوله در حال نصب

مراحل ساخت سوله

ساخت سوله

اجرای سوله شیراز

سوله در حال ساخت

سازه های فلزی شیراز

سازه های فلزی ساخت پارس چکش

سوله سبک شیراز

ساخت و نصب سوله

ساخت سوله شیراز

سوله در حال نصب

اجرای سوله شیراز

سوله در حال نصب

نصب سوله

ساخت و نصب سوله

ساخت و نصب سوله

ساخت و نصب سوله

سوله سازی شیراز

ساخت و نصب سوله

ساخت سوله شیراز

ساخت و نصب سوله

سوله و سازه های فلزی

سوله ها سازه های فلزی هستند که ....

نصب اجرای سوله

طراحی و ساخت قطعات فلزی در شرکت پارس چکش...

سوله سبک شیراز

ساخت و اجرای سازه های فلزی

اجرای سوله

ساخت و اجرای سوله

سوله سازی شیراز

ساخت و اجرای سازه های فلزی

سوله ,سازه های سبک

سوله ها,سازه های سبک حساب میشوند...

سازه های فلزی

در صنعت فلز وسازه های فلزی موثرترین نیرو...

ساخت سوله شیراز

در سوله ها قاب های اصلی با استرات ها که ...

ساخت و مونتاژ قطعات

ساخت و مونتاژ بصورت مختصر در شرکت پارس چ...

طراحی سوله شیراز

طراحی یک سوله ...

انواع سوله شرکت پارس چکش

چند نوع سوله می توان اجرا نمود که شامل م...

مشخصات ظاهری سوله

مشخصات ظاهری سوله چیست؟

ساخت سوله شیراز

مراحل ساخت سوله در شرکت پارس چکش

پوشش سقف و بدنه سوله

پوشش سقف و بدنه سوله

فروش سوله شیراز

عوامل موثر در قیمت سوله

جوشکاری با قوس الکتریکی

یکی از متداول ترین روشهای اتصال قطعات فل...

انتخاب صحیح الکترود برای کار

انتخاب صحیح الکترود برای جوشکاری

فلز و کاربرد فلز در سازه ها

پیشینه فلز و کاربرد فلز در سازه ها

ساخت سوله‌های جدید با دستگاه

ساخت سوله‌های جدید با دستگاه های UBM,KSP...

ساختار ومقاومت پیچ و مهره ها

ساختار و متریال و مقاومت پیچ و مهره ها

ساخت سوله شیراز

به‌دلیل فراوانی در ساخت و نیاز به سوله‌ه...

سوله سازی شیراز

رنگ آستری الکیدی زینک فسفات به عنوان رنگ...

ساخت سوله شیراز

فونداسیون سوله

پوشش سوله شیراز

پوشش سوله

خرپا

سازه خرپا سازه هایی هستند ک هندسه انها م...