سوله ها,سازه های سبک

سوله ها,سازه های سبک حساب میشوند...

سوله ها سازه های سبک حساب میشوند ک بصورت پیش ساخته در کارگاه بصورت کامل مونتاژ میشوند مونتاژ سوله ها در کارگاه ب این صورت میباشد که طی ۵ مرحله ب اتمام میرسد
اول از برش اهن خام با اندازه های مشخص شده در نقشه اجرایی میباشد
دومین مرحله مونتاژ اولیه میباشد که جان به بال های پایه (ستون) وتاج (رفتر-rafter-) بصورت تکخال جوش می‌شوند.
سومین مرحله ک مهمترین مرحله نیز میباشد مونتاژ ثانویه و تکمیل شده قطعات میباشد که فلنچ و استیفنر ها و محل میان قاب ها مشخص و جایگذاری میشوند
چهارمین مرحله جوشکاری کامل طبق مشخصات نقشه میباشد که یا بصورت پیوسته و یا منقطع با جوش Co2 جوشکاری میشوند
و در مرحله اخر پس از جوشکاری قطعات بصورت کامل تمیزکاری شده و در چند لایه رنگ میشنود.
فلنچ ها طبق مشخصات پیچ های مورد نظر در جهت اتصالات فلنچی که تیر به ستون یا پایه با تاج و تاج به تاج میباشند نهایتا تا ۲ میلی متر بزرگتر از قطر پیچ مورد استفاده طبق مقرارت ملی سوراخ میشوند.
قطعات میان قاب ها بیشتر بصورت باکس میباشند که پایه ها تاج هارا در طول سوله به هم متصل میکنند.
جهت پوشش سوله ها نیز از پروفیل های Z با ضخامت ۲.۵ تا ۳ میل استفاده میشود که ورق پوشش با پیچ ها مناسب به پروفیل ها پیچ میشوند فاصله بین پروفیل های Z نیز بر اساس بار های وارده تعیین میشود.

دسته بندی محصولات

برخی از محصولات

جرثقیل سقفی

جرثقیل سقفی

ساخت سوله

سوله پارس چکش

ساخت پارس چکش

سوله در حال نصب

مراحل ساخت سوله

ساخت سوله

ساخت پارس چکش

سوله در حال ساخت

ساخت پارس چکش

نصب سوله

سازه های فلزی

سازه های فلزی ساخت پارس چکش

ساخت پارس چکش

ساخت و نصب سوله

ساخت پارس چکش

سوله در حال نصب

سوله در حال ساخت

سوله در حال نصب

نصب سوله

ساخت و نصب سوله

ساخت و نصب سوله

ساخت و نصب سوله

ساخت پارس چکش

ساخت و نصب سوله

ساخت پارس چکش

ساخت و نصب سوله

سوله و سازه های فلزی

سوله ها سازه های فلزی هستند که ....

سوله در حال نصب

طراحی و ساخت قطعات فلزی در شرکت پارس چکش...

سوله

ساخت و اجرای سازه های فلزی

اجرای سوله

ساخت و اجرای سوله

نصب و اجرای سوله

ساخت و اجرای سازه های فلزی

سوله ها,سازه های سبک

سوله ها,سازه های سبک حساب میشوند...

سازه های فلزی

در صنعت فلز وسازه های فلزی موثرترین نیرو...

ساخت سوله در شیراز

در سوله ها قاب های اصلی با استرات ها که ...

ساخت و مونتاژ قطعات

ساخت و مونتاژ بصورت مختصر در شرکت پارس چ...

طراحی سوله

طراحی یک سوله ...