ساخت پارس چکش

نصب سوله

سوله ها بدلیل فرم خاص و ارتفاعی ک دارند مولفه ی اصلی طراحی و محاسبه، براساس بار باد  و برف  و بار مرده و....میباشد. بلعکس ساختمان های فلزی که ارتفاع های کمی دارند و بر حسب نیروی زلزله و برف و بار زنده و...طراحی میشوند و بار باد محاسبه نمیگردد.
در چنین سوله هایی با ارتفاع پایه  ۱۰ متر و دهانه های بیش از ۲۵ متر، بار باد تاثیر زیادی بر رفتار سازه دارد بطوری که در صورت مناسب نبودن محل قرار گیری باد بندها و طراحی نامناسب و نادرستی محاسبه فشار باد منطقه منجر به خرابی جبران ناپذیر میشود.
در این سازه (سوله) مولفه ی دیگری نیز تاثیر دارد:
سوله هایی که جهت سردخانه ها یا کارگاه های خاص استفاده میگردند و دمای هوا در داخل و خارج سوله اختلاف دارند باید بر اساس نیروی انبساط و انقباض نیز طراحی شوند و در جهت کنترل دما از پوشش های مناسب استفاده گردد.

دسته بندی محصولات

برخی از محصولات

جرثقیل سقفی

جرثقیل سقفی

ساخت سوله

سوله پارس چکش

ساخت پارس چکش

سوله در حال نصب

مراحل ساخت سوله

ساخت سوله

ساخت پارس چکش

سوله در حال ساخت

ساخت پارس چکش

نصب سوله

سازه های فلزی

سازه های فلزی ساخت پارس چکش

ساخت پارس چکش

ساخت و نصب سوله

ساخت پارس چکش

سوله در حال نصب

سوله در حال ساخت

سوله در حال نصب

نصب سوله

ساخت و نصب سوله

ساخت و نصب سوله

ساخت و نصب سوله

ساخت پارس چکش

ساخت و نصب سوله

ساخت پارس چکش

ساخت و نصب سوله

سوله و سازه های فلزی

سوله ها سازه های فلزی هستند که ....

سوله در حال نصب

طراحی و ساخت قطعات فلزی در شرکت پارس چکش...

سوله

ساخت و اجرای سازه های فلزی

اجرای سوله

ساخت و اجرای سوله

نصب و اجرای سوله

ساخت و اجرای سازه های فلزی

سوله ها,سازه های سبک

سوله ها,سازه های سبک حساب میشوند...

سازه های فلزی

در صنعت فلز وسازه های فلزی موثرترین نیرو...

ساخت سوله در شیراز

در سوله ها قاب های اصلی با استرات ها که ...

ساخت و مونتاژ قطعات

ساخت و مونتاژ بصورت مختصر در شرکت پارس چ...

طراحی سوله

طراحی یک سوله ...